Disclaimer

Tekst je autorskog karaktera te koristi se u svrhu promocije proizvoda kao reklamni materijal. Aktori te imena navedena mogu biti izmišljena i nestvarna. Kupci pri kupovini, prave informacije mogu da traže direktno od prodavača i distributera putem call centara.

If you have any questions about this Disclaimer, please contact us at [email protected] .

This Disclaimer is effective as of 21 September 2020.